Genteknologi og standarderEn ny generation af personlige DNA-tests

New Life Genetics tilbyder den sidste nye viden fra vores intensive forskning og benytter ligeledes den absolut nyeste state-of-the-art teknologi i selve laboratoriefasen. Vores banebrydende teknologi, giver os mulighed for at læse nucleotidsekvensen fra ethvert sted i det menneskelige genom, hvilket gør hele processen endnu mere sikker, fleksibel og innovativ.
De genetiske markører, vi bruger i vores undersøgelser valideres af tusindvis af videnskabelige database registreringer der er tilført fra de førende videnskabelige centre i verden. Disse sammenholdes med vores egen viden tilført af vores eget forskerteam. Vores viden opdateres konstant, og i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige resultater.

Vores fokus er på at kunne levere det ypperste indenfor gentestning, og tests med den absolut laveste fejlmargin muligt. Derfor udskiftes vores testapperatur løbende, og der benyttes kun det ultimative udstyr i alle vores DNA processer. Dette medfører også at vi arbejder med en fejlmargin så tæt på 0,0% det overhovedet er muligt. Dette sikrer dig som kunde, et testresultat du kan stole på, og som distancerer sig fra de fleste andre udbydere på markedet.

Genetisk laboratorie for Danske New Life Genetics

Laboratorie DNA-test proces

New Life Genetics - DNA isolering i process

DNA Isolering

Under denne proces klipper vi spidsen af podepinden og lægger den i en særlig væske – vores egen opløsning. Væsken fjerner alle overflødige dele (cellebestanddele, proteiner og andet) og efterlader kun DNA. Prøven inkuberes i en termomikser, som ryster prøven ved en stabil temperatur. I de næste trin af DNA-isoleringen bruger vi centrifuger og opnår en ren DNA-prøve, som derefter er klar til markering. DNA-isolering udføres i et særligt LAF-kabinet, som isolerer hele processen fra resten af laboratoriet.

DNA multiplication process - Genetisk processing

DNA-multiplikation

Alt afhængig af hvilken prøve, der er valgt, blander vi en særlig mikstur, hvori kun de ønskede genetiske markører typebestemmes. Miksturerne laves af os på en måde, som hindrer øgning af antallet af DNA-fragmenter, som ikke skal typebestemmes. Herved sikrer vi, at vi kun typebestemmer det område, som vores patient har valgt. Prøverne foretages i ét reagensglas for hver genetisk markør. Også denne mikstur blandes i et særligt LAF-kabinet, men ikke i det samme, som vi bruger til at foretage DNA-isoleringerne i. DNA-stammerne øges dernæst til flere millioner kopier i en termocykler. Hver enkel placeres i hver sit reagensglas på 0,2 milliliter.

Ny DNA-elektroforese proces

DNA-elektroforese

Nu adskilles det multiplicerede DNA på agargel. Formålet med dette trin i processen er at kontrollere, om der er sket en reaktion i tidligere miksturer. DNA’et observeres ved hjælp af transilluminatorer og interkalerende stoffer.

DNA sekvensanalyse process

DNA-sekvensanalyse

Vi foretager atter en DNA-multiplicering, men denne gang ved hjælp af andre reagensmidler. Takket være disse kan vi læse DNA-sekvensen. Dette trin foretages i et DNA-analyseapparat, hvor patienternes prøver udskilles i meget tynde rør kaldet kapillærer. For enden af disse er der følere, som identificerer enkeltstående DNA-nukleotider (A, T, C og G). Dernæst tolkes aflæsningen efter fastlagte retningsliner.

Ny laboratorie DNA process i genetisk markør variations læsning

Aflæsning af genmarkørvariant

Aflæsningen foretages af et DNA-analyseapparat og bekræftes mindst to gange af de ansatte på laboratoriet. Først efter denne bekræftelse bekræfter laboratoriets ansatte aflæsningen i laboratoriets computersystem.

Nyeste gentestfaciliteter sikrer den lavest mulige fejlmargin muligt i dag.

State of the art – Gentest laboratorie faciliteter.

Vi udtrække en fuld DNA-prøve fra hver af de to podninger (testrør) vi modtager for alle vores DNA-test sæt. Vi gør dette for at sikre, at det genetiske materiale ikke er forurenet, og DNA ekstraheret er identisk fra hvert podepind.

Vores genetiske testmaskiner og udstyr generelt er af den absolut nyeste standard
Sekvensering af genome for DNA testing

I tilfældet at DNA’et ikke umiddelbart kan læses, grundet beskadigelse eller kontaminering foretages udvinding og sekventering forfra.

Accrediteret ISO 17025 certificeret laboratorie

ISO 17025 accredited QC test laboratory

Sidste nye genteknologi og testudstyr fra New Life Genetics laboratorier